icon +420 241 432 133 icon inpharm@inpharm.cz icon V Areálu 1243, 252 42 Jesenice
icon CZ SK EN
header-foto

Novinky a média

Vyjádření odborníků ke skandálnímu článku ve Pharma News 27.7.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v časopise Pharma News (5-6/2021, s. 8-9) byl otištěn článek RNDr. Martina Štuly „Lipo C Askor – lipozómy v kapsli, nebo podvod“. Edukafarm se tématem vitaminu C dlouhodobě zabývá, například v roce 2014 prosadil na úrovni Vědecké rady ČLK lege artis používání vysokých dávek v terapii onkologicky nemocných, publikoval mnoho článků k vitaminu C a lipozomální technologii a spolu s americkými univerzitami vyvinul komplex RosaCelip LD (obsahující mj. vitamin C s lipozomálním vstřebáváním) pro Lipo C Askor Forte.   Bohužel, zmíněný článek ve Pharma News obsahuje mylné, zjednodušující a zkreslující informace. Současná odborná literatura ani dokumentace k přípravku Lipo C Askor Forte nepotvrzuje žádné z autorových tvrzení, a proto lze označit předmětný článek přinejmenším za skandální. S ohledem na uvedené, v příloze Vám posíláme reakci odborníků vedených panem docentem Jiřím Slívou, přednostou Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přečtěte si, prosím, tento krátký, odborný a hlavně srozumitelný článek, protože zcela určitě přispěje k vaší správné lékárenské praxi.     V úctě, odborná redakce, Edukafarm

více
Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění 4.1.2021

Pro kvalitu zdravotního stavu je důležitá rovnováha oxidantů a antioxidantů, které chrání zdravé buňky před hrozbou vnitřních a vnějších rizikových faktorů. Antioxidanty, jako je askorbát (vitamin C, kyselina askorbová), mají v tomto ohledu zásadní význam. Askorbát neutralizuje potenciální poškození způsobené buněčným oxidačním stresem, které může být největším rizikem pro poškození zdravé tkáně. Buněčný oxidační stres je způsoben vnějšími faktory (např. psychickým stresem, fyzickou námahou, léčivy, různými chorobami, znečištěním životního prostředí, konzervačními látkami, kouřením a alkoholem) a vnitřními faktory (produkty buněčného metabolismu včetně reaktivních forem kyslíku).

více
Výhody využití vitaminu C a mikroimunoterapie v léčbě infekcí 4.1.2021

Imunitní systém patří k těm systémům lidského organismu, jejichž funkčnost je při nedostatku vitaminu C fatálně poškozena. Nedávné výzkumy1 specifikovaly řadu složek imunity, které jsou vitálně závislé na vitaminu C. Jak tyto výzkumy ukázaly, při nedostatku vitaminu C dochází ke zhoršení funkcí mnoha mechanismů, kterými imunitní systém zajištuje ochranu organismu proti infekcím. Tato zjištění mají zásadní význam, protože, jak se ukázalo2, deficit vitaminu C je v populaci civilizovaného světa mnohem častější, než se dříve očekávalo. Z těchto důvodů výskyt poruch protiinfekční imunity i jiných chronických onemocnění stoupá. V tomto článku uvádíme přehled mechanismů, kterými vitamin C ovlivňuje různé složky imunitního systému, které mají vliv na obranu organismu proti infekcím. Zároveň informujeme o přínosu kombinací suplementace vitaminu C se specifickými imunomodulačními postupy, které nabízí mikroimunoterapie, a diskutujeme o jejich synergii při zvládání infekcí. Na závěr navrhujeme několik konkrétních postupů využití těchto kombinací pro klinickou praxi.  

více